oferta

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

Projektowanie farmy fotowoltaicznej

Skorzystaj z doświadczonego zespołu Grupy Alseva

Posiadasz grunt, który leży odłogiem? Zastanawiasz się nad odpowiednim rodzajem inwestycji? Postaw na niezwykle opłacalne pod kątem energetyki rozwiązanie – projektowanie farm fotowoltaicznych. To doskonały sposób na zagospodarowanie nieużywanych terenów. Oferujemy usługę kompleksowego przygotowania wymaganej dokumentacji oraz projektowania farm fotowoltaicznych (także tych o mocy większej niż 1MW) zarówno dla klienta indywidualnego, instytucjonalnego, jak i podmiotów gospodarczych oraz finansowych. Jesteśmy grupą doświadczonych profesjonalistów, którzy na projektach budowlanych farm i instalacji fotowoltaicznych znają się jak nikt. Postaw na nas i zacznij oszczędzać!

Numer 1

Analiza planistyczna i ocena lokalizacji przeznaczonej pod farmę słoneczną

Przeprowadzamy kompleksową analizę lokalizacyjną oraz techniczno-środowiskową dla wskazanego terenu. Fachowa ocena pozwala nam określić koszt, rentowność, a także szanse i ryzyka, jakie niesie za sobą wdrożenie w życie projektu instalacji/farmy fotowoltaicznej (PV) w danej lokalizacji.

Numer 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Działania administracyjne również są częścią procesu inwestycyjnego związanego z budową farmy fotowoltaicznej. Przeprowadzamy postępowanie administracyjne w celu pozyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach farmy fotowoltaicznej. Decyzja ta zawiera kompleksową analizę wpływu planowanej farmy fotowoltaicznej na ekosystem oraz określa warunki, jakie inwestor powinien spełniać w celach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Podstawą wydania decyzji jest sporządzona w wyczerpujący sposób Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Prawidłowo przygotowana pozwala uniknąć konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co z kolei znacznie skraca cały proces.

Numer 3

Decyzja o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej

Czas przejść do jednego z najważniejszych etapów projektu instalacji farmy fotowoltaicznej na gruncie. Dla lokalizacji nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pozyskujemy decyzję o warunkach zabudowy. Uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej. W świetle obowiązujących regulacji nie przewidziano możliwości zwolnienia z uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej, która zakwalifikowana jest jako budowa obiektu budowlanego.

Numer 4

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Przeprowadzamy procedurę przyłączenia wytwórcy do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorstwo energetyczne określi warunki przyłączenia oraz przedłoży stosowną umowę.

Numer 5

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej

Na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych sporządzamy projekt budowlany farmy słonecznej. Na tym etapie zajmujemy się wdrażaniem w życie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej PV. Projekt budowlany musi być zgodny z warunkami przyłączeniowymi, miejscowym planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy. Na etapie projektu budowlanego prowadzone są także wszelkie uzgodnienia wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami zgodnie z aktualnymi przepisami. Etap ten składa się z kompleksowego przygotowania oraz opracowania dokumentacji projektowej. Projekt budowlany to część architektoniczna, a także część budowlana i elektryczna. Opracowaniem zajmuje się zespół branżystów ze stosownymi uprawnieniami. Jako sprawdzony projektant farm fotowoltaicznych z doświadczeniem na rynku, zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów. Tym samym możemy zapewnić, że znamy się na swojej pracy!

Numer 6

Aukcja energetyczna OZE, koncesja URE

Sprawdzamy kompletność i przeprowadzamy audyt dokumentacji dla farmy fotowoltaicznej celem złożenia wniosku o prekwalifikacje do aukcji OZE. Do aukcji OZE mogą przystąpić projekty farm fotowoltaicznych posiadające pozwolenie na budowę i pozostałe decyzje. Aukcje odbywają się cyklicznie zgodnie z harmonogramem dla każdego źródła OZE prezentowanego przez Urząd Regulacji Energetyki. Po wygraniu aukcji OZE inwestor ma 24 miesiące na budowę farmy fotowoltaicznej. W tym czasie konieczne jest również uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

Dlaczego warto zainwestować w panele słoneczne? Ile energii produkuje farma fotowoltaiczna i ile można zarobić na jej sprzedaży? Chętnie przybliżymy zasady i cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE. Zysk z farm fotowoltaicznych PV opiera się na sprzedaży energii OZE na aukcjach organizowanych przez URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Możliwy jest również odkup energii. To przejrzysty i bezpieczny system, który pozwala w łatwy sposób zarobić pieniądze, przy jednoczesnym zaspokajaniu swoich wymogów energetycznych. Zysk przynosi nawet sprzedaż energii z małej instalacji OZE.

Zamierzasz zainwestować w farmy fotowoltaiczne? Zwróć się do nas i zyskaj!

Nasz doświadczony zespół zajmie się zarówno techniczną, jak i prawną stroną inwestycji.