oferta

BUDOWA (EPC)

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji

Jako generalny wykonawca kompleksowo realizujemy wszystkie etapy inwestycji. Uzyskiwanie i procedowanie wszystkich oficjalnych pozwoleń wymaganych do realizacji projektu, wdrażanie, budowa, uruchomienie oraz testy instalacji są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o najnowsze dostępne technologie.

Numer 1

Studium wykonalności

W sposób precyzyjny oceniamy i analizujemy potencjał projektu, dając tym samym wsparcie dla procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych. Określamy zasoby, jakie będą niezbędne do realizacji projektu oraz oceniamy szanse na jego powodzenie.

Dokonujemy:

  • oceny uwarunkowań prawnych i lokalizacyjnych
  • oceny uwarunkowań technicznych i wydajnościowych instalacji PV (prognoza produktywności)
  • analizy ekonomicznej inwestycji
Numer 2

Projektowanie

Sporządzamy projekty budowlane zamienne, projekty wykonawcze farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii. W procesie projektowania zwracamy uwagę nie tylko na poprawność techniczną, ale również optymalizujemy CAPEX inwestycji oraz uwzględniamy przyszłe koszty OPEX.

Numer 3

Budowa obiektu

Od 2017 roku realizujemy prace budowlane farm fotowoltaicznych, pełniąc rolę Generalnego Wykonawcy. Roboty wykonujemy pod nadzorem wyłącznie własnej, wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i własnymi ekipami budowlanymi. Działają bez podwykonawców oraz w oparciu o własne zasoby sprzętowe. Gwarantujemy jakość i terminowość wykonania inwestycji.

Realizujemy projekty w tzw. formule TURN-KEY („pod klucz”).

Numer 4

Montaż instalacji elektroenergetycznej

Wiedza z zakresu energetyki zawodowej, kwalifikacje kadry inżynierskiej oraz doświadczenie na rynku polskim pozwalają nam w pełni kontrolować cały cykl powstawania elektrowni fotowoltaicznych. Jako firma wpisana do wykazu wykonawców kwalifikowanych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD), realizujemy również zakres prac zakładu energetycznego.

Numer 5

Testy i uruchomienie

Na tym etapie, jako jedni z nielicznych na rynku polskim, przeprowadzamy testy jednostki wytwórczej wskazujących spełnienie wymogów kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci. Uzyskanie dokumentu modułu wytwarzania energii PGMD jest podstawą do wydania przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Chcę skontaktować się w sprawie budowy farmy