oferta

BUDOWA (EPC)

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji

Jako generalny wykonawca kompleksowo realizujemy wszystkie etapy inwestycji. Uzyskiwanie i procedowanie wszystkich oficjalnych pozwoleń wymaganych do realizacji projektu, wdrażanie, budowa, uruchomienie oraz testy instalacji są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o najnowsze dostępne technologie.

Numer 1

Studium wykonalności

W sposób precyzyjny oceniamy i analizujemy potencjał projektu, dając tym samym wsparcie dla procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych. Określamy zasoby, jakie będą niezbędne do realizacji projektu oraz oceniamy szanse na jego powodzenie.

Dokonujemy:

  • oceny uwarunkowań prawnych i lokalizacyjnych
  • oceny uwarunkowań technicznych i wydajnościowych instalacji PV (prognoza produktywności)
  • analizy ekonomicznej inwestycji
Numer 2

Projektowanie

Sporządzamy projekty budowlane zamienne, projekty wykonawcze farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii. W procesie projektowania zwracamy uwagę nie tylko na poprawność techniczną, ale również optymalizujemy CAPEX inwestycji oraz uwzględniamy przyszłe koszty OPEX.

Numer 3

Budowa obiektu

Od 2017 roku realizujemy prace budowlane farm fotowoltaicznych, pełniąc rolę Generalnego Wykonawcy. Roboty wykonujemy pod nadzorem wyłącznie własnej, wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i własnymi ekipami budowlanymi. Działają bez podwykonawców oraz w oparciu o własne zasoby sprzętowe. Gwarantujemy jakość i terminowość wykonania inwestycji.

Realizujemy projekty w tzw. formule TURN-KEY („pod klucz”).

Numer 4

Montaż instalacji elektroenergetycznej

Wiedza z zakresu energetyki zawodowej, kwalifikacje kadry inżynierskiej oraz doświadczenie na rynku polskim pozwalają nam w pełni kontrolować cały cykl powstawania elektrowni fotowoltaicznych. Jako firma wpisana do wykazu wykonawców kwalifikowanych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD), realizujemy również zakres prac zakładu energetycznego.

Numer 5

Testy i uruchomienie

Na tym etapie jako jedni z nielicznych na rynku polskim, przeprowadzamy testy jednostki wytwórczej wskazujących spełnienie wymogów kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci. Uzyskanie dokumentu modułu wytwarzania energii – PGMD, jest podstawą do wydania przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Chcę skontaktować się w sprawie budowy farmy