REALIZACJE

Działamy na terenie całej Polski

Bardzo dynamicznie poszerzamy zakres swoich usług w sektorze energetycznym, tak aby utrzymać pozycję jednego z liderów branży. Realizujemy inwestycje zarówno dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych, jak i dla instytucji finansowych, a wysoka dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych świadczy o olbrzymim potencjale krajowego rynku, a także o wzroście świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa, samorządów lokalnych oraz sile polskich przedsiębiorców.

Projekty zrealizowane przez Grupę Alseva

ikona energia

200+ MW

wybudowanych farm fotowoltaicznych

2 800+ ha

wydzierżawionych gruntów pod farmy fotowoltaiczne

ikona wtyczka

4 000+ MW

projektów farm fotowoltaicznych w fazie rozwoju

ikona energia

200+ MW

wybudowanych farm fotowoltaicznych

2 800+ ha

wydzierżawionych gruntów pod farmy fotowoltaiczne

ikona wtyczka

4 000+ MW

projektów farm fotowoltaicznych w fazie rozwoju