Kariera

Zmieniaj świat z liderem branży OZE

Grupa Alseva to dynamicznie rozwijająca się firma, która wspiera rozwój energetyki odnawialnej. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa, projektowania, wykonawstwa, obsługi wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych oraz towarzyszącej infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całego kraju.

Naszą firmę tworzy zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Praca u nas to uczestnictwo w ciekawych projektach i szansa na ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń. Swoim pracownikom oferujemy ciekawą pracę w ambitnym zespole i w przyjaznej atmosferze.

Grupa Alseva to ludzie z pasją. Jesteśmy tutaj, aby napędzać energię przyszłości.

Aktualne oferty pracy

Zakres obowiązków: 

 • Analiza dokumentów projektowych (Warunki zabudowy, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki przyłączenia), pomoc w wycenach

 • Przygotowywanie planów zagospodarowania terenu elektrowni o mocy powyżej 500kW pod nadzorem współpracowników

 • Przygotowywanie obliczeń związanych z projektem elektrowni fotowoltaicznej oraz niezbędnych obmiarów okablowania, opracowywanie zapytań ofertowych

 • Opracowywanie dokumentacji projektowej budowlanej, dokumentacji zamiennej, zgłoszeń i innych dokumentów wymaganych w trakcie procedowania projektu

 • Zajmowanie się procedurą uzyskiwania warunków przyłączenia oraz aneksów do umowy przyłączeniowej

 • Wykonywanie projektów mikroinstalacji oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji

 • Współpraca z innymi działami firmy

 • Bieżąca pomoc w pracy biurowej

Nasze wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki OZE, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, energetyka, elektrotechnika lub pokrewne)

 • Znajomość oprogramowania CAD oraz pakietu Office

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • Sumienność, dokładność, chęć poznawania procesu projektowania i budowy elektrowni PV

 • Mile widziane: Znajomość programu PVSOL/PV Syst, znajomość procedur i przepisów prawa budowlanego/administracyjnego

Oferujemy: 

 • Możliwość zatrudnienia po etapie stażu
 • Nastawienie na długofalowy rozwój i dokształcanie
 • Współpracę z młodym zespołem
 • Przy zatrudnieniu: prywatną opiekę medyczną, Medicover Sport, dofinansowanie szkoleń i kursów, spotkania integracyjne, premie

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@alseva.pl

Twój zakres obowiązków:

 • Współpraca z zespołem nad opracowywaniem dokumentacji projektowej (raporty i analizy techniczne, zestawienia danych, dokumentacja techniczna inwestycji)
 • Analiza dokumentów projektowych (kart katalogowych urządzeń, raportów technicznych)
 • Udzielanie wsparcia przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych oraz przygotowywaniu modeli i analiz biznesowych
 • Aktywne monitorowanie rynku nowych technologii
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz bieżąca pomoc w pracy biurowej

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: elektrotechnika, OZE, lub pokrewne)
 • Znajomość oprogramowania CAD oraz pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (praca z dokumentacją projektową)
 • Sumienność, dokładność, chęć do doskonalenia własnych kompetencji
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

Oferujemy: 

 • Możliwość zatrudnienia po etapie stażu
 • Nastawienie na długofalowy rozwój i dokształcanie
 • Współpracę z młodym zespołem
 • Przy zatrudnieniu: prywatną opiekę medyczną, Medicover Sport, dofinansowanie szkoleń i kursów, spotkania integracyjne, premie

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@alseva.pl

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę rachunkową transakcji finansowych i zarządzanie dokumentacją podmiotów Grupy Alseva w Polsce oraz współpracę z zagranicznym działem księgowości naszych partnerów.

Obowiązki:

 • prowadzenie ksiąg spółki i codzienna obsługa transakcji finansowych,
 • tworzenie dokumentów finansowych takich jak faktury, zlecenia zapłaty, obsługa zobowiązań, należności i zamówień,
 • wykrywanie rozbieżności w księgach i na rachunkach, identyfikacja ich źródeł i wprowadzanie korekt,
 • koordynowanie i zarządzanie w zakresie płatności i faktur zewnętrznych usługodawców, wykonawców i dostawców,
 • wdrażanie odpowiednich księgowych mechanizmów kontrolnych poprzez stosowanie właściwych procedur i narzędzi kontroli,
 • obliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji,
 • tworzenie raportów dla kadry zarządzającej i pozostałych członków zespołu,
 • zarządzanie archiwum dokumentów,
 • zapewnianie płynnego przepływu informacji w ramach zespołu działającego w kilku krajach.

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku księgowość, finansowe lub pokrewne,
 • co najmniej 2-3 lata doświadczenia w księgowości,
 • znajomość polskich procedur i regulacji GAAP,
 • znajomość polskich przepisów i procedur podatkowych,
 • dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz zaawansowana znajomość MS Excel będą dodatkowym atutem,
 • umiejętność samodzielnej pracy, dbałość szczegóły i doskonała umiejętność zarządzania czasem.

Oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • System szkoleń dostosowanych do potrzeb zawodowych
 • Stabilną i ciekawą  pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Pracę przy ambitnych projektach
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Szeroki zakres benefitów pozapłacowych

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@alseva.pl

Twój zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. rozwoju projektów farm wiatrowych będzie stanowiła wsparcie techniczne przy realizacji projektów w fazie ich rozwoju. W zakresie obowiązków będzie w szczególności:
 • Ustalanie lokalizacji turbin wiatrowych w oparciu o dane wiatrowe, uzgodnienia, wytyczne, specyfikacje, prawo, normy itd. oraz weryfikacja ich przydatności
 • Wsparcie specjalistów w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy i innych decyzji lokalizacyjnych wymaganych do realizacji inwestycji
 • Kontakt z jednostkami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, pozyskiwanie dokumentacji projektowej (mapy, wypisy itd.)
 • Analiza danych wiatrowych
 • Koordynacja projektów

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu procedur związanych z realizacją farm wiatrowych
 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne: energetyka, ochrona środowiska, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna)
 • Znajomość programu AutoCAD
 • Znajomość programów branżowych wspomagających lokalizację instalacji wiatrowych np. WAsP
 • Znajomość czytania map i rysunków technicznych
 • Umiejętność analizy danych wiatrowych

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w biurze projektowym
 • Znajomość prawa ochrony środowiska, planistycznego, budowlanego i energetycznego

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@alseva.pl

Twój zakres obowiązków

 • pozyskiwanie wskazanych przez Nas nieruchomości gruntowych pod budowę elektrowni fotowoltaicznych
 • nawiązywanie relacji z właścicielami gruntów
 • negocjacje i zawieranie umów dzierżawy

Nasze wymagania

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność budowania relacji
 • wysokie umiejętności negocjacyjne i interpersonalne
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • doświadczenie jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości lub doświadczenie w branży rolniczej – będzie to Twoim dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi programu QGIS – będzie znaczącym atutem

To oferujemy

 • samochód służbowy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca u Generalnego Wykonawcy i zarazem jednego z liderów branży OZE w Polsce
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • nastawienie na długofalową współpracę
 • wsparcie merytoryczne od naszego zespołu

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@alseva.pl

Twój zakres obowiązków

 • Prace elektryczne,
 • Prace pomiarowe,
 • Montaż falowników,
 • Wykonywanie okablowania stałoprądowego na farmach fotowoltaicznych,
 • Wykonywanie tras kablowych niskich i średnich napięć,
 • Przestrzeganie przepisów BHP.

Nasze wymagania

 • Zdolności manualne,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Umiejętność pracy w zespole, planowania pracy własnej oraz dbałość o bezpieczeństwo,
 • Samodzielność,
 • Dokładność, sumienność,
 • Chęć do pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Mile widziane

 • Uprawnienia elektryczne SEP,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość zagadnień dotyczących falowników dużej mocy,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia,
 • Bardzo atrakcyjne warunki,
 • Nastawienie na długofalowy rozwój, intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
 • Narzędzia niezbędne do pracy.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@alseva.pl

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie projektów z sektora OZE
 • Tworzenie harmonogramów oraz nadzór nad ich przebiegiem zgodnie z założonym terminem
 • Koordynowanie oraz nadzór nad pracami zespołu projektowego
 • Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych
 • Kontrola dokumentacji technicznej oraz administrowanie wymaganych dokumentów
 • Nadzór nad jakością prac
 • Bieżące raportowanie przebiegu i zaawansowania prac projektu
 • Realizacja projektów zgodnie z założonym budżetem

Nasze wymagania

 • Umiejętność koordynacji oraz zarządzania zespołem.
 • Znajomość oprogramowania pakietu Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzanie czasem
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność
 • Dyspozycyjność w pełnym wymiarze
 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia,
 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków,
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu i poszerzaniem kompetencji,
 • Nastawienie na długofalowy rozwój, intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
 • Narzędzia niezbędne do pracy.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków:

 • Opracowanie projektów technicznych w branży elektroenergetycznej
 • Koordynowanie uzgodnień branżowych
 • Analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych
 • Analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej
 • Realizacja projektów zgodnie z założonym harmonogramem

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektroenergetycznym, elektrycznym lub podobnym,
 • Znajomość układów sieci i stacji elektroenergetycznych oraz automatyki zabezpieczeniowej,
 • Znajomość przepisów prawnych oraz instrukcji związanych z projektowaniem instalacji elektroenergetycznych
 • Biegła, praktyczna obsługa pakietu narzędziowego AutoCAD oraz MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego podejmowania decyzji,

To oferujemy

 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
 • Stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków:

 • Osadzanie słupków pod ogrodzenia i konstrukcje nośne pod panele PV
 • Codzienna obsługa powierzonych maszyn (kafary, palownice)
 • Bieżąca weryfikacja stanu technicznego maszyn,
 • Współpraca w zespole z innymi pracownikami,
 • Przestrzeganie zasad BHP na budowie.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi kafara (z uprawnieniami lub gotowością do ich pozyskania).
 • Mile widziane inne uprawnienia do obsługi innego sprzętu budowlanego
 • Prawo jazdy kat. B
 • 8 godzin dziennie
 • Dyspozycyjność do pracy w delegacji na obszarze całego kraju

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Terminowe wynagrodzenie (do 10 dnia każdego miesiąca)
 • Płatne nadgodziny
 • Premie uznaniowe
 • Pakiet usług medycznych, karta Medicover Sport, korzystne warunki ubezpieczenia grupowego
 • Bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i dające dodatkowe uprawnienia
 • Odzież roboczą
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Spotkania integracyjne

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie wykopów pod trasy kablowe
 • Makroniwelacje terenu
 • Codzienna obsługa powierzonych maszyn (koparki)
 • Bieżąca weryfikacja stanu technicznego maszyn,
 • Współpraca w zespole z innymi pracownikami,
 • Przestrzeganie zasad BHP na budowie.

 Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi minikoparki i/lub ładowarki (z uprawnieniami lub gotowością do ich pozyskania).
 • Mile widziane inne uprawnienia do obsługi innego sprzętu budowlanego
 • Prawo jazdy kat. B
 • 8 godzin dziennie
 • Dyspozycyjność do pracy w delegacji na obszarze całego kraju

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Terminowe wynagrodzenie (do 10 dnia każdego miesiąca)
 • Płatne nadgodziny
 • Premie uznaniowe
 • Pakiet usług medycznych, karta Medicover Sport, korzystne warunki ubezpieczenia grupowego
 • Bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i dające dodatkowe uprawnienia
 • Odzież roboczą

Alseva poszukuje pracownika na stanowisko: Brygadzista Farm Fotowoltaicznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 •        Zarządzanie zespołem elektromonterów
 •        Montaż paneli PV na wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych
 •        Montaż tras kablowych DC, AC,
 •        Montaż falowników, konfiguracja, uruchomienie
 •        Pomiary elektryczne
 •        Prace ziemne (wykopy pod trasy kablowe)

MILE WIDZIANE:

 •       Doświadczenie na podobnym stanowisku

OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 •    SEP E,
 •    Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 •    Gotowość do delegacji służbowych
 •    Czynne prawo jazdy kat. B
 •    Umiejętność pracy w zespole
 •    Samodzielność

PRACODAWCA OFERUJE:

 •        Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 •        Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 •        Prywatna opieka medyczna
 •        Karta MedicoverGO
 •        Niezbędne narzędzia pracy w tym samochodów do dojazdów służbowych

Zakres Obowiązków:

 • uzyskiwanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu instalacji odnawialnych źródeł energii (farmy fotowoltaiczne) – pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • przygotowywanie opracowań środowiskowych: operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsięwzięcia
 • współpraca i kontakt z jednostkami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń
 • przygotowywanie koncepcji zagospodarowania terenu do projektów
 • wsparcie działu rozwoju projektów w pozostałych zadaniach

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekologiczne źródła energii)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dokładność i dobra organizacja pracy
 • rzetelność, samodzielność i sumienność
 • podstawowa znajomość prawa w zakresie prawa wodnego, ochrony środowiska i planowania przestrzennego
 • znajomość programu AutoCAD lub pokrewnych
 • znajomość programu QGIS – mile widziana
 • znajomość czytania map i rysunków technicznych
 • znajomością pakietu MS Office

Oferujemy:

 • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
 • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • pracę w ambitnym zespole
 • niezbędne narzędzia do pracy

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz systemów elektroenergetycznych, w tym m.in. rozpływów mocy, obliczeń zwarciowych, analiz wyższych harmonicznych;
 • Współpraca z międzynarodowymi działami firmy w zakresie projektowania koncepcji nowych rozwiązań technologicznych;
 • Opracowywanie modeli matematycznych, przeprowadzanie symulacji, przygotowywanie raportów i ekspertyz;
 • Współpraca z operatorami sieci, jednostkami badawczymi, naukowymi oraz regulacyjnymi.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie elektrotechniki lub pokrewne;
 • Doświadczenie w modelowaniu stanów ustalonych i nieustalonych w systemach elektroenergetycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów (PSCAD/DIgSILENT/EMTP-ATP/PLANS);
 • Znajomość metodyki obliczeń rozpływowych i modelowania zjawisk zachodzących w systemach elektroenergetycznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne.

To oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
 • Stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Pracę w ambitnym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Twój zakres obowiązków:

 • Wsparcie Project Managera w zakresie developmentu projektów OZE
 • Analiza i prezentacja danych dotyczących projektów
 • Administracja plików dotyczących projektów
 • Kontakt z inwestorami

Nasze wymagania:

 • Status studenta – mile widziany (kierunki związane z OZE)
 • Bardzo dobra znajomość Excela (wyszukiwanie, analiza, prezentowanie danych)
 • Umiejętność analizy danych oraz ich prezentacji
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2)
 • Doświadczenie w branży OZE – mile widziane

To oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
 • Stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Pracę w ambitnym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy

• Group reporting:

– Analytical support to month-end and year-end close processes

– Monthly management reporting (+100 legal entities)

– Analysis of monthly results

– Review of actual costs versus budget, cost controlling

– Review of long-term construction projects (EPC) margins, assisting with revenue accruals (PoC)

• Working capital:

– Analysis and recommendations for the improved management of working capital

– Defining actions on efficient inventory management and receivables collection

• Financial planning:

– Engagement in the yearly budget preparation and mid-year revisions, when relevant

– Rolling forecast

– Financial modelling of new projects

– Researching relevant industry materials

• Cash liquidity:

– Cash flow planning

– Reporting to various banks and financial institutions

– Reporting, forecasting and analysis of contractual covenants

• Various ad-hoc financial analysis

Our requirement

 • University degree in accounting / economics or equivalent business experience
 • Minimum 3 years of relevant professional experience, preferably from an international company
 • Understanding of month-end closing and reporting processes
 • Experience with profit and loss analysis, budgeting, planning
 • Fluent in English and Polish, both written and spoken
 • Advanced Excel skills (and bonus points for practical knowledge of ERP systems)
 • Ability to adapt quickly to changing circumstances and learn new skills

  Twój zakres obowiązków:

  • nadzór nad pracownikami własnymi oraz podwykonawcami

  • nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych w zakresie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz projektem wykonawczym

  • uczestniczenie w odbiorach robót z podwykonawcami oraz Zamawiającym

  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  • czynne pozyskiwanie podwykonawców, dostawców, przygotowanie zapytań ofertowych

  • weryfikacja dokumentacji ofertowej, dokumentacji wykonawczej, dokumentacji projektowej

  Nasze wymagania:

  • minimum rok doświadczenia na stanowisku Inżyniera budowy (mile widziane: w PV)

  • gotowość do delegacji

  • dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel, mile widziana znajomość programu AutoCad

  • uprawnienia budowlane (mile widziane)

  • uprawnienia SEP E i D

  To oferujemy:

  • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków

  • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu

  • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe

  • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE

  • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji

  • pracę w młodym i ambitnym zespole

  • niezbędne narzędzia do pracy

   Twój zakres obowiązków:

   • Prowadzenie projektów Farm Fotowoltaicznych.

   • Przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, pozwoleń i uzgodnień oraz dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym dla realizowanego zadania.

   • Opracowanie i realizacje planu projektu oraz harmonogramu.

   • Koordynowanie prac zespołu projektowego oraz monitorowanie postępu i jakości prac

   • Koordynacja procesu wyboru wykonawców.

   • Prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

   • Organizacja i nadzór nad pracą zespołu projektowego oraz pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

   • Raportowanie postępu prac, a w szczególności zagrożenia dotrzymania terminu lub budżetu projektu.

   • Rozliczanie projektów.

   Nasze wymagania:

   • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.

   • Umiejętność koordynacji oraz zarządzania zespołem.

   • Znajomość oprogramowania pakietu Office.

   • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

   • Umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzania czasem.

   • Odpowiedzialność oraz samodzielność.

   • Dyspozycyjność w pełnym wymiarze.

   • Prawo jazdy kat. B.

   To oferujemy:

   • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków

   • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu

   • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe

   • Stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE

   • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji

   • Pracę w młodym i ambitnym zespole

   • Niezbędne narzędzia do pracy

    Twój zakres obowiązków:

    • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny farm fotowoltaicznych
    • naprawa zgłoszonych awarii, usterek
    • sporządzanie raportu z wykonanych prac
    • terminowe wykonywanie obowiązków
    • dbałość o powierzony sprzęt
    • wsparcie zespołu w powierzonych zadaniach

    Nasze wymagania:

    • gotowość do wyjazdów – praca mobilna
    • wykształcenie kierunkowe elektryczne (zawodowe, średnie lub wyższe)
    • doświadczenie na podobnym stanowisku lub jako elektromonter
    • uprawnienia D+E i kontrolno – pomiarowe
    • posiadanie wiedzy z zakresu instalacji OZE
    • dobra organizacja czasu pracy
    • prawo jazdy kat. B

    Mile widziane:

    • znajomość języka angielskiego
    • doświadczenie na niskim i średnim napięciu

    To oferujemy:

    • stabilne zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
    • możliwość rozwoju, awansu
    • podnoszenie kwalifikacji
    • prywatną opiekę medyczną oraz kartę Medicover
    • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności
    • spotkania integracyjne
    • niezbędny narzędzia do pracy

       Twój zakres obowiązków:

       • Nadzór nad pracami serwisowymi farm PV
       • Współpraca z Inwestorami i Dostawcami
       • Budowanie strategii i organizacji serwisowej
       • Odpowiedzialność za proaktywną współpracę z Klientem nastawioną na utrzymanie dobrych relacji
       • Doradztwo techniczne

       Nasze wymagania:

       • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu energetycznym lub elektrycznym
       • Doświadczenie w branży energetycznej – znajomość zagadnień dotyczących falowników dużej mocy
       • Odpowiednie uprawnienia elektryczne
       • Znajomość j. angielskiego
       • Gotowość do wyjazdów służbowych

       To oferujemy:

       • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
       • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
       • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
       • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
       • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
       • pracę w młodym i ambitnym zespole
       • niezbędne narzędzia do pracy

          Twój zakres obowiązków:

          • koordynowanie prac działu projektowego (technicznego)
          • nadzór nad wykonywaniem projektów instalacji fotowoltaicznych
          • zatwierdzanie i wykonywanie projektów instalacji elektrycznych
          • nadzór nad opracowywaniem projektowej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej
          • koordynowanie prac związanych z uzyskiwaniem pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie projektowym
          • wsparcie techniczne zespołu projektowego, przeprowadzanie szkoleń

          Nasze wymagania:

          • wykształcenie techniczne (preferowane: elektryka/energetyka)
          • doświadczenie na podobnym stanowisku i znajomość branży OZE
          • znajomość zagadnień technicznych związanych z fotowoltaiką / elektryką
          • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami o specjalności elektrycznej
          • uprawnienia SEP D i E
          • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektów budowlanych
          • doskonała umiejętność zarządzania

          To oferujemy:

          • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
          • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
          • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
          • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
          • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
          • pracę w młodym i ambitnym zespole
          • niezbędne narzędzia do pracy

              Twój zakres obowiązków:

              • Całościowe zarządzanie procesami inwestycyjnymi farm fotowoltaicznych
              • Zarządzanie projektami oraz sprawowanie funkcji nadzoru wykonawczego nad pracownikami oraz podwykonawcami firmy
              • Zarządzanie pracownikami Biura Realizacji Inwestycji
              • Kontakt z Inwestorami
              • Pełnienie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji projektów
              • Planowanie, koordynacja oraz pełnienie nadzoru nad realizacją projektów
              • Organizacja prac projektowych oraz budowlanych
              • Negocjowanie warunków inwestycji
              • Reprezentowanie spółki oraz współpraca bezpośrednio z Zarządem Firmy

              Nasze wymagania:

              • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w branży OZE)
              • Wykształcenie wyższe techniczne
              • Doświadczenie techniczno – handlowe w samodzielnie realizowanych projektach
              • Umiejętność kosztorysowania, czytania i analizowania dokumentacji technicznej
              • Znajomość przepisów budowlanych
              • Doskonale rozwinięte kompetencje interpersonalne oraz mocne doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem
              • Znajomość języka angielskiego

              To oferujemy:

              • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
              • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
              • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
              • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE

                  Twój zakres obowiązków:

                  • Kontrola jakości i standardów wykonania farm na poszczególnych etapach realizacj
                  • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą z Inwestorem umową
                  • Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie
                  • Audyt końcowy farm fotowoltaicznych

                  Nasze wymagania:

                  • Wykształcenie wyższe techniczne: preferowane: Energetyka
                  • Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
                  • Świadectwo kwalifikacyjne E i D bez ograniczeń napięcia
                  • Gotowość do delegacji
                  • Znajomość języka angielskiego
                  • Doświadczenie przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych o wysokich napięciach – 110kV – linie napowietrzne, sieci elektryczne, stacje i podstacje energetyczne, GPZ
                  • Mile widziane doświadczenie przy realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej

                  To oferujemy:

                  • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
                  • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
                  • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
                  • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
                  • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
                  • pracę w młodym i ambitnym zespole
                  • niezbędne narzędzia do pracy

                      Twój zakres obowiązków:

                      • kosztorysowanie rozwiązań technicznych w procesach ofertowych (fotowoltaika)
                      • dobór rozwiązań techniczno-sprzętowych do wymagań przetargowych
                      • analiza, opracowywanie i prowadzenie technicznej dokumentacji przetargowej
                      • udział w przygotowywaniu, składaniu i monitorowaniu ofert
                      • wprowadzanie do baz danych informacji dot. zastosowanych rozwiązań projektowych
                      • kontakt z klientami, urzędami i kontrahentami (pozyskiwanie informacji dla przygotowania ofert)
                      • prowadzenie korespondencji dotyczącej przetargów

                      Nasze wymagania:

                      • doświadczenie w kosztorysowaniu projektów energetycznych i/lub budowlanych (w fotowoltaice mile widziane)
                      • wykształcenie techniczne (mile widziane studia z zakresu budownictwa, energetyki lub pokrewne)
                      • samodzielność i dokładność w działaniu
                      • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel)
                      • znajomość programów do kosztorysowania będzie dodatkowym atutem
                      • znajomość zasad funkcjonowania sektora zamówień publicznych
                      • dobra organizacja czasu pracy i ustalania priorytetów
                      • dokładność i systematyczność w pracy z dokumentami
                      • umiejętność działania pod presją czasu
                      • czynne prawo jazdy kat. B

                      To oferujemy:

                      • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
                      • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
                      • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
                      • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
                      • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
                      • pracę w młodym i ambitnym zespole
                      • niezbędne narzędzia do pracy

                         Twój zakres obowiązków:

                         • monitorowanie rynku – wyszukiwanie postępowań przetargowych (fotowoltaika)
                         • analiza zapytań ofertowych
                         • kontakt i korespondencja z klientami, urzędami i kontrahentami (pozyskiwanie informacji do ofertowania)
                         • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji ofertowej
                         • stała i bezpośrednia współpraca z pozostałymi działami firmy
                         • składanie ofert
                         • wprowadzanie do baz danych informacji dot. postępowań przetargowych
                         • przygotowywanie dokumentacji dot. dofinansowań i dotacji do ofertowanych projektów
                         • pozyskiwanie referencji ze zrealizowanych umów

                         Nasze wymagania:

                         • doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych
                         • samodzielność i kreatywność w działaniu
                         • znajomość ogólnych zasad funkcjonowania sektora zamówień publicznych
                         • znajomość branży OZE (fotowoltaika; magazyny energii) będzie dodatkowym atutem
                         • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel)
                         • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność ustalenia priorytetów
                         • komunikatywna znajomość języka angielskiego
                         • umiejętność działania pod presją czasu

                         To oferujemy:

                         • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
                         • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
                         • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
                         • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
                         • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
                         • pracę w młodym i ambitnym zespole
                         • niezbędne narzędzia do pracy

                            Twój zakres obowiązków:

                            • pozyskiwanie wskazanych nieruchomości gruntowych pod budowę elektrowni fotowoltaicznych oraz wiatrowych
                            • nawiązywanie relacji z właścicielami gruntów
                            • negocjacje i zawieranie umów dzierżawy

                            Nasze wymagania:

                            • łatwość nawiązywania kontaktów oraz doskonała organizacja pracy własnej
                            • gotowość do wyjazdów służbowych
                            • doświadczenie jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
                            • wysokie umiejętności negocjacyjne i interpersonalne
                            • czynne prawo jazdy kat. B
                            • wysoka kultura osobista

                            Mile widziane: 

                            • umiejętność obsługi programu QGIS – będzie znaczącym atutem

                            To oferujemy:

                            • wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
                            • rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
                            • atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
                            • stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
                            • możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
                            • pracę w młodym i ambitnym zespole
                            • niezbędne narzędzia do pracy

                               Formularz kontaktowy

                                Prześlij swoje CV