Kariera

Zmieniaj świat z liderem branży OZE

Grupa Alseva to dynamicznie rozwijająca się firma, która wspiera rozwój energetyki odnawialnej. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa, projektowania, wykonawstwa, obsługi wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych oraz towarzyszącej infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całego kraju.

Naszą firmę tworzy zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Praca u nas to uczestnictwo w ciekawych projektach i szansa na ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń. Swoim pracownikom oferujemy ciekawą pracę w ambitnych zespole i w przyjaznej atmosferze.

Grupa Alseva to ludzie z pasją. Jesteśmy tutaj, aby napędzać energię przyszłości.

Aktualne oferty pracy

Zakres obowiązków: 

 • Analiza dokumentów projektowych (Warunki zabudowy, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki przyłączenia), pomoc w wycenach

 • Przygotowywanie planów zagospodarowania terenu elektrowni o mocy powyżej 500kW pod nadzorem współpracowników

 • Przygotowywanie obliczeń związanych z projektem elektrowni fotowoltaicznej oraz niezbędnych obmiarów okablowania, opracowywanie zapytań ofertowych

 • Opracowywanie dokumentacji projektowej budowlanej, dokumentacji zamiennej, zgłoszeń i innych dokumentów wymaganych w trakcie procedowania projektu

 • Zajmowanie się procedurą uzyskiwania warunków przyłączenia oraz aneksów do umowy przyłączeniowej

 • Wykonywanie projektów mikroinstalacji oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji

 • Współpraca z innymi działami firmy

 • Bieżąca pomoc w pracy biurowej

Nasze wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki OZE, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, energetyka, elektrotechnika lub pokrewne)

 • Znajomość oprogramowania CAD oraz pakietu Office

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • Sumienność, dokładność, chęć poznawania procesu projektowania i budowy elektrowni PV

 • Mile widziane: Znajomość programu PVSOL/PV Syst, znajomość procedur i przepisów prawa budowlanego/administracyjnego

Oferujemy: 

 • Możliwość zatrudnienia po etapie stażu
 • Nastawienie na długofalowy rozwój i dokształcanie
 • Współpracę z młodym zespołem
 • Przy zatrudnieniu: prywatną opiekę medyczną, Medicover Sport, dofinansowanie szkoleń i kursów, spotkania integracyjne, premie

CV prosimy wysyłać na adres biuro@alseva.pl. Widzimy się na rozmowie!

Twój zakres obowiązków:

 • Współpraca z zespołem nad opracowywaniem dokumentacji projektowej (raporty i analizy techniczne, zestawienia danych, dokumentacja techniczna inwestycji)
 • Analiza dokumentów projektowych (kart katalogowych urządzeń, raportów technicznych)
 • Udzielanie wsparcia przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych oraz przygotowywaniu modeli i analiz biznesowych
 • Aktywne monitorowanie rynku nowych technologii
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz bieżąca pomoc w pracy biurowej

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: elektrotechnika, OZE, lub pokrewne)
 • Znajomość oprogramowania CAD oraz pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (praca z dokumentacją projektową)
 • Sumienność, dokładność, chęć do doskonalenia własnych kompetencji
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

Oferujemy: 

 • Możliwość zatrudnienia po etapie stażu
 • Nastawienie na długofalowy rozwój i dokształcanie
 • Współpracę z młodym zespołem
 • Przy zatrudnieniu: prywatną opiekę medyczną, Medicover Sport, dofinansowanie szkoleń i kursów, spotkania integracyjne, premie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę rachunkową transakcji finansowych i zarządzanie dokumentacją podmiotów Grupy Alseva w Polsce oraz współpracę z zagranicznym działem księgowości naszych partnerów.

Obowiązki:

 • prowadzenie ksiąg spółki i codzienna obsługa transakcji finansowych,
 • tworzenie dokumentów finansowych takich jak faktury, zlecenia zapłaty, obsługa zobowiązań, należności i zamówień,
 • wykrywanie rozbieżności w księgach i na rachunkach, identyfikacja ich źródeł i wprowadzanie korekt,
 • koordynowanie i zarządzanie w zakresie płatności i faktur zewnętrznych usługodawców, wykonawców i dostawców,
 • wdrażanie odpowiednich księgowych mechanizmów kontrolnych poprzez stosowanie właściwych procedur i narzędzi kontroli,
 • obliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji,
 • tworzenie raportów dla kadry zarządzającej i pozostałych członków zespołu,
 • zarządzanie archiwum dokumentów,
 • zapewnianie płynnego przepływu informacji w ramach zespołu działającego w kilku krajach.

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku księgowość, finansowe lub pokrewne,
 • co najmniej 2-3 lata doświadczenia w księgowości,
 • znajomość polskich procedur i regulacji GAAP,
 • znajomość polskich przepisów i procedur podatkowych,
 • dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz zaawansowana znajomość MS Excel będą dodatkowym atutem,
 • umiejętność samodzielnej pracy, dbałość szczegóły i doskonała umiejętność zarządzania czasem.

Oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • System szkoleń dostosowanych do potrzeb zawodowych
 • Stabilną i ciekawą  pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Pracę przy ambitnych projektach
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Szeroki zakres benefitów pozapłacowych

CV proszę wysyłać na adres praca@alseva.pl

Twój zakres obowiązków

 • PPA Manager będzie aktywnie wspierać pozyskiwanie, negocjowanie i realizację długoterminowych umów PPA na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach fotowoltaicznych
 • Aktywna identyfikacja i kontakt z odbiorcami korporacyjnymi – identyfikacja i pitching podmiotów o ratingu inwestycyjnym zainteresowanych dostarczaniem energii OZE
 • Strukturyzacja umów PPA, cPPA pod kątem kluczowych warunków handlowych, mechaniki rozliczeń, struktur gwarancyjnych
 • Negocjacje, zawieranie i wdrażanie umów PPA, zarządzanie współpracą z zewnętrznymi firmami biznesowymi i prawnymi doradcami.
 • Działania związane z rozwijaniem i zarządzaniem pozycja energii elektrycznej
 • Optymalizacja z zakresu sprzedaży energii w portfelu projektów
 • Zasadniczą częścią tej roli jest zbieranie informacji o rynku, strukturyzacja nowych transakcji biznesowych, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, a także ścisła współpraca z Zarządem i członkami zespołów

Nasze wymagania

 • Posiadasz wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku energii, znajomość umów na sprzedaż energii, zielonych certyfikatów, gwarancji pochodzenia
 • Posiadasz kompetencje w zakresie zawierania transakcji i modelowania finansowego w obszarze handlu energią elektryczną
 • Posiadasz wybitne umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i wywierania wpływu oraz mają pewność, że szybko mogą zrozumieć biznes
 • Masz doskonałe umiejętności analityczne
 • Potrafisz zidentyfikować kluczowe kwestie i przedstawić je w zwięzły i jasny sposób
 • Jesteś gotowy/a do działania
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia
 • Bardzo atrakcyjne warunki
 • Nastawienie na długofalowy rozwój
 • Narzędzia niezbędne do pracy

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. rozwoju projektów farm wiatrowych będzie stanowiła wsparcie techniczne przy realizacji projektów w fazie ich rozwoju. W zakresie obowiązków będzie w szczególności:
 • Ustalanie lokalizacji turbin wiatrowych w oparciu o dane wiatrowe, uzgodnienia, wytyczne, specyfikacje, prawo, normy itd. oraz weryfikacja ich przydatności
 • Wsparcie specjalistów w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy i innych decyzji lokalizacyjnych wymaganych do realizacji inwestycji
 • Kontakt z jednostkami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, pozyskiwanie dokumentacji projektowej (mapy, wypisy itd.)
 • Analiza danych wiatrowych
 • Koordynacja projektów

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu procedur związanych z realizacją farm wiatrowych
 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne: energetyka, ochrona środowiska, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna)
 • Znajomość programu AutoCAD
 • Znajomość programów branżowych wspomagających lokalizację instalacji wiatrowych np. WAsP
 • Znajomość czytania map i rysunków technicznych
 • Umiejętność analizy danych wiatrowych

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w biurze projektowym
 • Znajomość prawa ochrony środowiska, planistycznego, budowlanego i energetycznego

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków

 • pozyskiwanie wskazanych przez Nas nieruchomości gruntowych pod budowę elektrowni fotowoltaicznych
 • nawiązywanie relacji z właścicielami gruntów
 • negocjacje i zawieranie umów dzierżawy

Nasze wymagania

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność budowania relacji
 • wysokie umiejętności negocjacyjne i interpersonalne
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • doświadczenie jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości lub doświadczenie w branży rolniczej – będzie to Twoim dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi programu QGIS – będzie znaczącym atutem

To oferujemy

 • samochód służbowy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca u Generalnego Wykonawcy i zarazem jednego z liderów branży OZE w Polsce
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • nastawienie na długofalową współpracę
 • wsparcie merytoryczne od naszego zespołu

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków

 • Prace elektryczne,
 • Prace pomiarowe,
 • Montaż falowników,
 • Wykonywanie okablowania stałoprądowego na farmach fotowoltaicznych,
 • Wykonywanie tras kablowych niskich i średnich napięć,
 • Przestrzeganie przepisów BHP.

Nasze wymagania

 • Zdolności manualne,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Umiejętność pracy w zespole, planowania pracy własnej oraz dbałość o bezpieczeństwo,
 • Samodzielność,
 • Dokładność, sumienność,
 • Chęć do pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Mile widziane

 • Uprawnienia elektryczne SEP,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość zagadnień dotyczących falowników dużej mocy,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia,
 • Bardzo atrakcyjne warunki,
 • Nastawienie na długofalowy rozwój, intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
 • Narzędzia niezbędne do pracy.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków

 • Kreowanie i realizowanie strategii marketingowej, promocyjnej i komunikacyjnej,
 • Kreowanie wizerunku firmy oraz współtworzenie tożsamości marki
 • Opracowywanie materiałów reklamowych
 • Redagowanie oficjalnych pism i prezentacji biznesowych
 • Kompleksowe zarządzanie oraz nadzór nad kanałami społecznościowymi
 • Redagowanie i uaktualnianie tekstów na stronie firmowej www
 • Planowanie działań z zakresu media relations
 • Przygotowywanie informacji prasowych i artykułów do mediów branżowych
 • Bieżąca współpraca z działami firmy w ramach promocji prowadzonych działań operacyjnych
 • Analiza konkurencji i rynku

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie – preferowane kierunki: dziennikarstwo, polonistyka, marketing
 • Lekkie pióro, umiejętność tworzenia krótkich, angażujących treści
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – wymóg konieczny z uwagi na prowadzenie wspólnych akcji marketingowych z naszymi zagranicznymi pratnerami
 • Wiedza w zakresie budowania strategii marketingowej i tożsamości marki
 • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, pomysłowość
 • Umiejętność budowania relacji
 • Wysoka kultura osobista

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia,
 • Bardzo atrakcyjne warunki,
 • Nastawienie na długofalowy rozwój, intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
 • Narzędzia niezbędne do pracy.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie projektów z sektora OZE
 • Tworzenie harmonogramów oraz nadzór nad ich przebiegiem zgodnie z założonym terminem
 • Koordynowanie oraz nadzór nad pracami zespołu projektowego
 • Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych
 • Kontrola dokumentacji technicznej oraz administrowanie wymaganych dokumentów
 • Nadzór nad jakością prac
 • Bieżące raportowanie przebiegu i zaawansowania prac projektu
 • Realizacja projektów zgodnie z założonym budżetem

Nasze wymagania

 • Umiejętność koordynacji oraz zarządzania zespołem.
 • Znajomość oprogramowania pakietu Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzanie czasem
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność
 • Dyspozycyjność w pełnym wymiarze
 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia,
 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków,
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu i poszerzaniem kompetencji,
 • Nastawienie na długofalowy rozwój, intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
 • Narzędzia niezbędne do pracy.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków:

 • Opracowanie projektów technicznych w branży elektroenergetycznej
 • Koordynowanie uzgodnień branżowych
 • Analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych
 • Analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej
 • Realizacja projektów zgodnie z założonym harmonogramem

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektroenergetycznym, elektrycznym lub podobnym,
 • Znajomość układów sieci i stacji elektroenergetycznych oraz automatyki zabezpieczeniowej,
 • Znajomość przepisów prawnych oraz instrukcji związanych z projektowaniem instalacji elektroenergetycznych
 • Biegła, praktyczna obsługa pakietu narzędziowego AutoCAD oraz MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego podejmowania decyzji,

To oferujemy

 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uznaniowe
 • Stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Formularz kontaktowy

  Prześlij swoje CV