CAREER

Change the world with the RES discipline leader in Poland

ALSEVA is a dynamically growing company that supports the development of renewable power engineering. We provide services in terms of consulting, designing, execution and operation of large surface photovoltaic systems and the associated power infrastructure across the country.

Our company employs a team of experienced and highly qualified specialists. Working for us involves participation in interesting projects and an opportunity to continuously gain new experiences. We offer an interesting job in an ambitious team and a friendly atmosphere to all our employees.

ALSEVA involves people with a passion. We are here to drive the energy of the future.

Current job offers

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie i edycja materiałów marketingowych
 • Koordynowanie wprowadzanej strategii marketingowej i PR przy współpracy z zewnętrznymi firmami
 • Redagowanie i uaktualnianie tekstów na stronie firmowej www
 • Kompleksowe zarządzanie lub nadzór nad kanałami społecznościowymi
 • Przygotowywanie informacji prasowych i artykułów do mediów branżowych
 • Prospecting

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie – preferowane kierunki: dziennikarstwo, polonistyka, marketing;
 • Lekkie pióro, umiejętność tworzenia krótkich, angażujących treści
 • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, pomysłowość
 • Dobra organizacja pracy i dbałość o detale
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów

To oferujemy

 • Wsparcie merytoryczne dotyczące wykonywanych obowiązków
 • Rozwój zawodowy połączony z możliwością awansu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilną i ciekawą pracę w jednej z najlepiej rozwijających się firm w branży OZE
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie przede wszystkim odpowiedzialna za tworzenie tekstów i materiałów marketingowych, koordynację współpracy z firmami zewnętrznymi zajmujących się marketingiem i PR firmy, aktualizację strony internetowej oraz nadzór nad kanałami społecznościowymi.

Twój zakres obowiązków

 • udział w opracowywaniu strategii w zakresie rozwoju technicznego firmy, w tym prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu opracowania planów wdrożeń i rozwoju technologii
 • opracowanie analiz rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii, analizowanie i optymalizowanie zagadnień technologicznych oraz projektowanie koncepcji biznesowych nowych rozwiązań technologicznych
 • opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji
 • przygotowywanie budżetu w zakresie wdrożeń i rozwoju technologii
 • rozwijanie, optymalizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych
 • współpracowanie z działem projektowym oraz realizacyjnym w zakresie doskonalenia technologii i poprawy wydajności
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi ora dostawcami w zakresie wykorzystywanych technologii
 • przygotowywanie raportów dla zarządu firmy
 • doskonalenie własnych kompetencji
 • aktywne monitorowanie rynku nowych technologii
 • tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Wiedza w zakresu elektrotechniki
 • Umiejętności czytania i interpretowania dokumentacji technicznej
 • Duże umiejętności analityczne
 • Samodzielność i komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Nastawienie na długofalowy rozwój
 • Pracę w młodym zespole

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Osoba ta będzie odpowiedzialna za wdrażanie i rozwój nowych technologii energetycznych oraz elektroenergetycznych w obszarze energii odnawialnej i magazynów energii.

Twój zakres obowiązków

 • PPA Manager będzie aktywnie wspierać pozyskiwanie, negocjowanie i realizację długoterminowych umów PPA na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach fotowoltaicznych
 • Aktywna identyfikacja i kontakt z odbiorcami korporacyjnymi – identyfikacja i pitching podmiotów o ratingu inwestycyjnym zainteresowanych dostarczaniem energii OZE
 • Strukturyzacja umów PPA, cPPA pod kątem kluczowych warunków handlowych, mechaniki rozliczeń, struktur gwarancyjnych
 • Negocjacje, zawieranie i wdrażanie umów PPA, zarządzanie współpracą z zewnętrznymi firmami biznesowymi i prawnymi doradcami.
 • Działania związane z rozwijaniem i zarządzaniem pozycja energii elektrycznej
 • Optymalizacja z zakresu sprzedaży energii w portfelu projektów
 • Zasadniczą częścią tej roli jest zbieranie informacji o rynku, strukturyzacja nowych transakcji biznesowych, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, a także ścisła współpraca z Zarządem i członkami zespołów

Nasze wymagania

 • Posiadasz wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku energii, znajomość umów na sprzedaż energii, zielonych certyfikatów, gwarancji pochodzenia
 • Posiadasz kompetencje w zakresie zawierania transakcji i modelowania finansowego w obszarze handlu energią elektryczną
 • Posiadasz wybitne umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i wywierania wpływu oraz mają pewność, że szybko mogą zrozumieć biznes
 • Masz doskonałe umiejętności analityczne
 • Potrafisz zidentyfikować kluczowe kwestie i przedstawić je w zwięzły i jasny sposób
 • Jesteś gotowy/a do działania
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia
 • Bardzo atrakcyjne warunki
 • Nastawienie na długofalowy rozwój
 • Narzędzia niezbędne do pracy

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. rozwoju projektów farm wiatrowych będzie stanowiła wsparcie techniczne przy realizacji projektów w fazie ich rozwoju. W zakresie obowiązków będzie w szczególności:
 • Ustalanie lokalizacji turbin wiatrowych w oparciu o dane wiatrowe, uzgodnienia, wytyczne, specyfikacje, prawo, normy itd. oraz weryfikacja ich przydatności
 • Wsparcie specjalistów w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy i innych decyzji lokalizacyjnych wymaganych do realizacji inwestycji
 • Kontakt z jednostkami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, pozyskiwanie dokumentacji projektowej (mapy, wypisy itd.)
 • Analiza danych wiatrowych
 • Koordynacja projektów

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu procedur związanych z realizacją farm wiatrowych
 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne: energetyka, ochrona środowiska, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna)
 • Znajomość programu AutoCAD
 • Znajomość programów branżowych wspomagających lokalizację instalacji wiatrowych np. WAsP
 • Znajomość czytania map i rysunków technicznych
 • Umiejętność analizy danych wiatrowych

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w biurze projektowym
 • Znajomość prawa ochrony środowiska, planistycznego, budowlanego i energetycznego

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków

 • pozyskiwanie wskazanych przez Nas nieruchomości gruntowych pod budowę elektrowni fotowoltaicznych
 • nawiązywanie relacji z właścicielami gruntów
 • negocjacje i zawieranie umów dzierżawy

Nasze wymagania

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność budowania relacji
 • wysokie umiejętności negocjacyjne i interpersonalne
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • doświadczenie jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości lub doświadczenie w branży rolniczej – będzie to Twoim dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi programu QGIS – będzie znaczącym atutem

To oferujemy

 • samochód służbowy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca u Generalnego Wykonawcy i zarazem jednego z liderów branży OZE w Polsce
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • nastawienie na długofalową współpracę
 • wsparcie merytoryczne od naszego zespołu

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Twój zakres obowiązków

 • Prace elektryczne,
 • Prace pomiarowe,
 • Montaż falowników,
 • Wykonywanie okablowania stałoprądowego na farmach fotowoltaicznych,
 • Wykonywanie tras kablowych niskich i średnich napięć,
 • Przestrzeganie przepisów BHP.

Nasze wymagania

 • Zdolności manualne,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Umiejętność pracy w zespole, planowania pracy własnej oraz dbałość o bezpieczeństwo,
 • Samodzielność,
 • Dokładność, sumienność,
 • Chęć do pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Mile widziane

 • Uprawnienia elektryczne SEP,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość zagadnień dotyczących falowników dużej mocy,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz stabilność zatrudnienia,
 • Bardzo atrakcyjne warunki,
 • Nastawienie na długofalowy rozwój, intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
 • Narzędzia niezbędne do pracy.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne

Contact form

  Submit your CV