Dział projektowy

Wykonujemy projekty wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych i prowadzimy cały proces administracyjny. Pozyskujemy wszelkie dokumenty, opracowujemy i składamy wnioski niezbędne do realizacji inwestycji. Doradzamy na każdym etapie, zapewniając pełen profesjonalizm niezależnie od indywidualnych potrzeb Klienta. Nasze doświadczenie sprawia, że fachowo sporządzamy dokumentację i minimalizujemy czas oczekiwania na decyzję. Każdy wykonany przez nas projekt zakończył się uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej.

ŚWIADCZYMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI PROJEKTOWE I ADMINISTRACYJNE:
- Przygotowanie projektu elektrowni fotowoltaicznej,
- Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- Przygotowanie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji do OSD,
- Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie koncesji (promesy koncesji) do URE,
- Przygotowanie formalności do wzięcia udziału w Aukcji OZE, przeprowadzenie rejestracji.

Sporządzamy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych.
W projekcie koncepcyjnym określamy koszty planowanej inwestycji, okres jej zwrotu, uzysk energii oraz wizualnie rozmieszczenie obiektu. Zawiera on także specyfikację urządzeń. Po zaakceptowaniu naszej koncepcji, przygotowujemy projekt budowlany składający się z części opisowej i rysunkowej. Stanowi on podstawę do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w jednostkach administracyjnych. Ostatnim etapem prac projektowych jest sporządzenie projektu wykonawczego, na podstawie którego dana inwestycja zostanie zbudowana. Stanowi on uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami. Czytaj więcej