Kontakt

ALSEVA INNOWACJE S.A.


NIP: 5213697878
REGON: 361626458
KRS: 0000559121

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN (opłacony w całości).

 • Adres siedziby:
  ul. Samuela Lindego 7C
  30-148 Kraków

  Adres rejestrowy, do faktur:
  ul. Salwatorska 14
  30-109 Kraków