Dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.09.2020
|
0 Komentarze
|

Zarząd spółki pod firmą ALSEVA INNOWACJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Krakowie, ul. Lindego 7C, w dniach roboczych (od poniedziałku […]

Informacje dla inwestorów

28.02.2020
|
0 Komentarze
|

Informujemy, że informacje dla inwestorów zostaną uaktualnione w najbliższym czasie […]