ikona energia

200+ MW

wybudowanych farm fotowoltaicznych

2 800+ ha

wydzierżawionych gruntów pod farmy fotowoltaiczne

ikona wtyczka

4 000+ MW

projektów farm fotowoltaicznych w fazie rozwoju