oferta

Zielony Wodór

Nasza energia dla Zielonego Wodoru

Aktywnie angażując się w produkcję energii elektrycznej z instalacji OZE, w kolejnych działaniach dywersyfikujemy również możliwości wykorzystania tej energii. Nasze bogate portfolio projektów pozwala nam przeznaczyć część naszych inwestycji na obiekty wytwarzania zielonego wodoru.

Rozwiązaniem właściwym szczególnie dla projektów, których wielkość ogranicza dostępna moc przyłączeniowa, jest zasilanie procesu elektrolizy wody celem otrzymania wodoru do zastosowań przemysłowych, takich jak energetyka przemysłowa, paliwa dla transportu czy ogrzewanie budynków.

Inwestorów, partnerów biznesowych oraz odbiorców końcowych zainteresowanych produkcją zielonego wodoru z wykorzystaniem naszych instalacji PV zapraszamy do kontaktu.