oferta

ENERGETYKA ZAWODOWA

Energetyka zawodowa

Modernizujemy elementy infrastruktury elektroenergetycznej w celu zwiększania możliwości przesyłowych. Uzupełniamy istniejącą infrastrukturę o nowe technologie, które umożliwiają przepływ mocy z instalacji OZE do odbiorców energii elektrycznej. W ramach integracji OZE z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym projektujemy, budujemy oraz modernizujemy napowietrzne linie zasilające SN i WN oraz stacje elektroenergetyczne, wykonujemy uziemienia i fundamenty pod słupy, montujemy niezbędny osprzęt liniowy, łańcuchy izolatorowe oraz przewody robocze, odgromowe OPGW, budujemy i modernizujemy główne punkty odbioru.

Realizowane przez nas modernizacje pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego