Istnieje wiele wątpliwości i mitów na temat bezpieczeństwa elektrowni słonecznych. Warto jednak podkreślić, że farmy fotowoltaiczne nie są szkodliwe dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i zwierząt, nie wytwarzają szkodliwych substancji i nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery. Co więcej, wraz z rozwojem technologii, produkcja paneli oraz ich montaż pozostawiają coraz mniejszy ślad węglowy. 

Otoczenie farmy fotowoltaicznej 

Wpływ paneli fotowoltaicznych na środowisko i zwierzęta nie jest szkodliwy, a potencjalne zmiany są minimalizowane. Przed przystąpieniem do budowy, firma musi otrzymać decyzję środowiskową, która zawiera analizę wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Dokument określa też warunki, jakie inwestor musi spełnić, aby chronić środowisko naturalne. Przed przystąpieniem do montażu, sprawdzane są również korytarze ekologiczne, czyli obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów. 

Budując farmę fotowoltaiczną, wprowadzane są też pewne udogodnienia dla okolicznej fauny. Wokół inwestycji montowane są ogrodzenia z prześwitem od gruntu, na tyle wysokim, że umożliwia się mniejszym stworzeniom przemieszczanie się przez teren inwestycji. Na terenie farmy możliwe są natomiast lęgi ptaków i małych zwierząt a same ekosystemy są odtwarzane przez wykonawcę inwestycji. 

Wpływ farmy fotowoltaicznej na zdrowie 

Chociaż napięcie wytworzone przez panele fotowoltaiczne stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, systemy fotowoltaiczne są wyposażone w skuteczne zabezpieczenia przed zwarciami, przeciążeniem, uderzeniami piorunów i porażeniem prądem. Dzięki obecnie stosowanej technologii, moduły fotowoltaiczne pozostają bezpieczne nawet podczas deszczu. 

Wśród wątpliwości pojawia się też często kwestia pola magnetycznego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne podczas ich pracy. Pole magnetyczne wokół modułów to tzw. promieniowanie niejonizujące, które powoduje wprawienie w ruch atomów w cząsteczkach, wytwarzając ciepło. Co najważniejsze — nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia człowieka. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia farmy fotowoltaicznej, oddziaływanie pola elektromagnetycznego jest znikome. Dla przykładu, na co dzień używamy urządzeń o podobnym, znikomym natężeniu co fotowoltaika takich jak żelazko, suszarka do włosów czy pralka. 

Panele fotowoltaiczne a ryzyko pożaru lub porażenia prądem 

Moduły fotowoltaiczne dostępne na polskim rynku muszą spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. W celu ochrony montowane są również instalacje przeciwpożarowe, które są dodatkowo wyposażane w przewody odgromowe w najbardziej prawdopodobnych miejscach wyładowań atmosferycznych podczas burzy. 

Elektrownia słoneczna jest na bieżąco kontrolowana w celu wyeliminowania potencjalnych awarii. Na terenie inwestycji montowany jest monitoring, aby zapobiec zniszczeniom ze strony osób trzecich, które mogłyby wpłynąć również na środowisko. Co więcej, użyty w inwestycji sprzęt jest zabezpieczony materiałami ognioodpornymi. 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *