Grupa Alseva we współpracy z SUNLY, naszą spółką przewodnią, rozszerza inwestycje z farm fotowoltaicznych o parki wiatrowe. Specjalizując się w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł, chcemy wykorzystać potencjał nie tylko słońca, ale wkrótce również wiatru. Pierwsze kroki zostały podjęte, a pierwsze grunty pod inwestycje wiatrowe już zostały zabezpieczone. 

Farmy wiatrowe stanowią innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko przyczynia się do zrównoważonej produkcji energii, ale także ma potencjał do generowania korzyści finansowych dla lokalnych społeczności. Opierając się na doświadczeniu gmin, w których już powstały farmy wiatrowe, można jasno stwierdzić, że ożywiają one gospodarkę i niosą za sobą szereg wymiernych korzyści. 

Korzyści ekonomiczne 

Farma wiatrowa to źródło stałych dochodów dla gminy na okres ponad 20 lat. Firmy inwestując w farmy wiatrowe, opłacają dzierżawę gruntu pod turbiny przez cały okres trwania inwestycji. Ponadto gmina może nałożyć podatek od nieruchomości na instalowane wiatraki. Podatek od elektrowni wiatrowych pobierany jest od części budowlanej, stanowiącej ok. 30% wartości całej siłowni. Podatek od budowli wynosi 2% jej wartości ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Wspieranie lokalnej infrastruktury 

Inwestorzy budujący farmy wiatrowe w gminie muszą zapewnić odpowiednią infrastrukturę potrzebną do przetransportowania i ulokowania wiatraków na danym obszarze. Często wiąże się to z budową lub rozbudową lokalnych dróg, modernizacją mostów lub poszerzenie linii przesyłowych energii elektrycznej. 

Poprawa stanu powietrza 

Inwestycja odnawialnych źródeł energii w gminie owocuje większym udziałem zielonej energii w gminie. To sposób na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych, co z kolei wpisuje się w globalne dążenia do ograniczenia zmian klimatycznych. Jest to więc kluczowy aspekt, jeśli gmina ma na celu spełnienie celów związanych z redukcją emisji gazów. Dodatkowym atutem jest dobry wizerunek — gmina, w której prężnie rozwijają się inwestycje OZE, jest postrzegana za czystą, proekologiczną i przyjazną środowisku. 

Korzyści farm wiatrowych w gminie 

Przychody z dzierżawy gruntów, podatki lokalne, redukcja emisji gazów cieplarnianych, niezależność energetyczna, inwestycje w infrastrukturę, tworzenie miejsc pracy, oraz partycypacja społeczna to kluczowe aspekty, które przyczyniają się do opłacalności farm wiatrowych dla gmin. Warto również zaznaczyć, że turbiny wiatrowe nie są szkodliwe dla ludzi, zwierząt czy środowiska, a energetyka wiatrowa jest energią bezemisyjną, nie wprowadzającą żadnych zanieczyszczeń do środowiska. 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *