PIME (Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności) od lat promuje innowacyjne technologie magazynowania energii. W tym ambitnym gronie znajduje się też ALSEVA.

Cele PIME są ambitne. Organizacja przede wszystkim prowadzi działalność wspomagającą bezpieczeństwo energetyczne, poszanowanie środowiska oraz rozwój energetyczny na miarę XXI wieku. Członkowie tej organizacji pozarządowej mają na celu stworzenie korzystnych warunków do stworzenia innowacyjnych metod przechowywania energii.

Znaczną rolę odgrywają w tym odnawialne źródła energii. PIME ma na celu wzrost wykorzystania energii z magazynów jako nowoczesnego źródła przechowywania energii. Wniosek? Ma to doprowadzić do zwiększenia przewidywalności OZE z zastosowaniem magazynów energii jako buforu pomiędzy niestabilnymi pogodowo źródłami a resztą systemu elektroenergetycznego. Co ważne, PIME to jedyna organizacja w kraju, która działa na rzecz stworzenia ram prawnych, umożliwiających taki kierunek rozwoju energetyki.

Jakie instytucje wchodzą w skład PIME? To wiodący wytwórcy, dystrybutorzy i odbiorcy energii, a także deweloperzy i producenci systemów magazynowania energii. W PIME zaangażowała się też ALSEVA, która od lat dba o budowanie „zielonej rewolucji” i rzetelne wykorzystywanie energii. Dzięki uczestnictwu w projekcie ALSEVA zyskała dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu magazynowania energii oraz nawiązała relacje, które pozwolą na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *