Odnawialne źródła energii nieprzerwanie budzą zainteresowanie, a coraz więcej osób podejmuje decyzję o założeniu paneli słonecznych na dachach czy przy domach. Przybywa także farm fotowoltaicznych i często są one tworzone na dzierżawionych od rolników gruntach. Czy taka współpraca jest dobrą opcją dla obu stron – zarówno inwestora, jak i rolnika?

Z roku na rok stawki za hektar ziemi pod taką inwestycję rosną. Może to być dobre wykorzystanie ziemi, nieużytków, ale przede wszystkim należy uważnie sprawdzić warunki umowy. Warto również pamiętać, że nie każda ziemia nada się pod farmę fotowoltaiczną.

Jakie warunki należy spełnić?

Jednym z najważniejszych czynników, które brane są pod uwagę przed podjęciem współpracy, jest klasa ziemi. Wykorzystywane są grunty klasy: IV, V, VI lub nieużytki. Działka musi być większa niż 1 hektar, a szerokość minimalna powinna wynosić 50 m. Dodatkowo teren musi być płaski oraz pozbawiony jakichkolwiek drzew czy budynków i nie może być podmokły, zagrożony powodziami. Inwestor musi mieć także pewność, że ziemia znajduje się maksymalnie do 3 kilometrów od linii energetycznej średniego napięcia bądź głównego punktu zasilającego. Dzierżawa gruntu pod panele fotowoltaiczne jest poważnym przedsięwzięciem, dlatego aby móc w ogóle rozpocząć działania, wszystkie te warunki muszą zostać spełnione.

dzierżawa gruntu pod fotowoltaikęCo zawrzeć w umowie?

Jest kilka kwestii, które obowiązkowo powinny znaleźć się w dokumentach odnośnie dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę. Takie umowy sporządza się na kilka lat, istotne więc jest, aby podjąć świadomą decyzję i przed podpisaniem czegokolwiek najlepiej skonsultować się z prawnikiem. Sami natomiast możemy zadbać o to, aby w umowie były opisane:

  • finansowe zobowiązania (kto ponosi koszty podatku, budowy, ubezpieczenia, wypowiedzenia, opłaty za dzierżawiony grunt z uwzględnieniem waloryzacji),
  • demontaż (tak naprawdę wskazanie strony, która będzie odpowiedzialna za demontaż paneli na ziemi po wygaśnięciu umowy),
  • kwestia rozwiązania umowy,
  • kwestia związana ze spadkiem, jeśli ziemia miałaby być dzierżawiona dłuższy okres.

Zmiana sposobu użytkowania ziemi, która wspomoże domowy budżet czy pozwoli na dodatkowy dochód, jest dobrym pomysłem, ale dzierżawa gruntu pod panele fotowoltaiczne wiąże się z długoletnią umową. Wykorzystanie gruntu na farmę paneli słonecznych może być dobrą decyzją do rozważenia szczególnie wtedy, kiedy mamy w posiadaniu nieużytki. Warto zatem przemyśleć wszystko dwa razy, a także skonsultować z prawnikiem warunki propozycji współpracy.

Kategorie: pl_blog

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *