Utworzenie farmy fotowoltaicznej to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści. Choć elektrownia słoneczna nie wymaga dużego zaangażowania użytkownika, warto monitorować jej działanie. Przeglądy techniczne oraz sprawdzanie wydajności instalacji są niezwykle ważne dla utrzymania zadowalających efektów jej działania. Istotne jest także dbanie o dobry stan paneli fotowoltaicznych. Pomocne w tych kwestiach mogą być dedykowane fotowoltaice rozwiązania oraz wyspecjalizowane firmy.

Monitorowanie

Utrzymanie farmy fotowoltaicznej w dobrym stanie pozwoli zachować jej wydajność na wysokim poziomie. Z myślą o zaspokojeniu potrzeby kontroli elektrowni słonecznych powstały systemy operacyjne, które umożliwiają zdalne monitorowanie jej stanu i efektów działania. Często z takich rozwiązań korzystają firmy, zajmujące się kompleksowym serwisem farm. Dzięki kontroli można wykrywać usterki, a także oceniać wydajność elektrowni.

Dozór nad farmą powinien również obejmować zabezpieczenie przed zniszczeniami, do których może prowadzić ingerencja osób trzecich np. wandali lub złodziei.

Przeglądy i serwis

Nawet w przypadku monitorowania pracy farmy fotowoltaicznej przez specjalny system, nadal należy cyklicznie dokonywać przeglądów instalacji. Prawo wymaga przeprowadzenia serwisu przynajmniej raz na pięć lat — specjaliści zalecają jednak częstsze kontrole. Przegląd musi być wykonany przez profesjonalną firmę.

czyszczenie paneli fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna jest mało awaryjna. Czasem jednak może dojść do uszkodzenia, czy usterki jakiegoś elementu. Opieka wykwalifikowanej firmy, która zatrudnia fachowców i pomaga w zarządzaniu magazynem części zamiennych, pozwala szybko rozwiązać problemy z działaniem elektrowni.

Czyszczenie i konserwacja

Naturalne jest, że panele fotowoltaiczne się brudzą. Mogą osadzać się nich: sadza, kurz z okolicznych pól czy pyły różnego pochodzenia. Ponieważ instalacja jest delikatna, mycie paneli musi odbywać się przy zachowaniu norm bezpieczeństwa. Należy posługiwać się odpowiednimi środkami i być bardzo ostrożnym. Wykonywanie takiej konserwacji samodzielnie może okazać się ryzykowne – wsparcie profesjonalistów, szczególnie w przypadku dużych farm fotowoltaicznych, będzie nieocenione. Zalecane jest wykonywanie czyszczenia paneli przynajmniej raz w roku. Częstotliwość powinna być jednak uzależniona bezpośrednio od konkretnych potrzeb.

Istotnym aspektem w dbaniu o farmę fotowoltaiczną jest koszenie trawy rosnącej na jej terenie. Wysokie zarośla mogą ograniczać dostęp promieniom słonecznym, doprowadzać do zabrudzeń paneli oraz utrudnić dojście do instalacji serwisantom. Ponieważ powierzchnia farmy jest duża, a działanie to wymaga precyzji, warto skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie.

Odpowiednie zadbanie o farmę fotowoltaiczną pozwoli utrzymać ją w dobrym stanie technicznym przez bardzo długi czas. Powierzenie obowiązków związanych z elektrownią profesjonalnym firmom jest rozwiązaniem wygodnym i zmniejszającym ryzyko uszkodzenia paneli przez nieumiejętne ich serwisowanie.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *