Grupa ALSEVA oficjalnie połączyła swoje siły z grupą SUNLY i tym samym zyskała nowe, ogromne możliwości! Umowa współpracy wzmocni potencjał rozwoju, budowy i eksploatacji nowych projektów solarnych oraz wiatrowych zarówno w Polsce jak i w krajach Bałtyckich.

Grupa ALSEVA jest już teraz nie tylko deweloperem, generalnym wykonawcą ale również niezależnym producentem energii elektrycznej, a spójny system wartości przyczyni się do rozwoju bezpieczeństwa dostaw energii odnawialnej w naszych regionach.

„Z firmą SUNLY współpracujemy z sukcesem od 2019 roku. Połączenie wysoko wykwalifikowanego zespołu GRUPY ALSEVA w zakresie energii słonecznej oraz doświadczonego w energetyce wiatrowej zespołu SUNLY, to przemyślana decyzja, aby wspólnie rozwijać się zarówno w Polsce, jak i w rejonie Bałtyku” – powiedziała Anna Zagrajek. CEO Grupy Alseva.

Korzyści płynące z umowy są dwustronne” – powiedział Tadas Navickas, Country Manager SUNLY w Polsce i na Litwie. „ALSEVA rozpocznie rozwój energetyki wiatrowej na terenie Polski, natomiast  Sunly uzyska wsparcie 110 pracowników przy realizacji projektów farm fotowoltaicznych”– wyjaśnił Navickas.

Razem napędzimy energię przyszłości!ENGThe ALSEVA group officially joined forces with the SUNLY group and thus gained new, huge opportunities!

The cooperation agreement will strengthen the potential for development, construction and operation of new solar and wind projects both in Poland and in the Baltics.

The ALSEVA Group is now not only a developer, general contractor, but also an independent producer of electricity, and the common values both companies system will contribute to the renewable energy security of supply in our regions.

We have been successfully cooperating with Sunly starting from 2019. Alseva’s team is highly competent in solar power and Sunly’s people are experienced in wind power, so it is a wise decision to expand together both in Poland and the Baltics,” said Anna Zagrajek, the CEO of Alseva group.

“This is a win-win deal” said Tadas Navickas, the Country Manager of Sunly in Poland and Lithuania. “Now Alseva will also start developing onshore wind power in Poland, and Sunly is happy to have an inhouse competence of 110 people, including the capability to build and maintain its own solar parks,” explained Navickas.

Drive with us the energy of the future!


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *