PSEW jest organizacją pozarządową, która wspiera i promuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Jej nadrzędnym celem jest tworzenie nowych ram prawnych korzystnych dla zwiększenia potencjału inwestycji wiatrowych. ALSEVA jako nowy członek Stowarzyszenia planuje powiększyć swoje portfolio, angażując się w projekty oparte na pozyskiwaniu energii z wiatru, m.in. farmy wiatrowe.

ALSEVA członkiem PSEW została w lutym. To efekt zwiększenia możliwości realizacyjnych firmy. Dzięki nawiązaniu współpracy strategicznej z Sunly (potentatem branżowym inwestującym w obrębie krajów bałtyckich) na początku roku, chce inwestować nie tylko w farmy fotowoltaiczne, ale też inwestycje wiatrowe.

ALSEVA chce inwestować w farmy wiatrowe

Kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Spółka aktywnie poszukuje gruntów pod budowę farm wiatrowych. Chce podążać też za aktualnymi trendami i wymieniać doświadczenia z innymi organizacjami branżowymi – stąd decyzja o przystąpieniu do PSEW.

alseva farmy wiatrowe
ALSEVA członkiem PSEW została w lutym. To efekt zwiększenia możliwości realizacyjnych firm dzięki nawiązaniu współpracy z Sunly, potentatem branży OZE w obrębie państw bałtyckich

Jako członek Stowarzyszenia ALSEVA będzie brała udział w rozwijaniu świadomości korzyści wynikających z pozyskiwania energii z wiatru, a także przekonywać o konieczności dostosowania prawa pod rozwój projektów wiatrowych. Działania te mają nie tylko rozszerzyć możliwości energetyczne OZE w Polsce, ale też wspomóc zieloną transformację, co ma przełożyć się na ochronę środowiska i niższe ceny energii.

– Widzimy duże możliwości rozwoju farm wiatrowych w oparciu o warunki przyłączeniowe, jakie pozyskaliśmy dla naszych inwestycji farm PV w Polsce. Wsparcie naszych specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w dewelopmencie i budowie farm wiatrowych w obszarze państw bałtyckich pozwala nam na uczestnictwo w PSEW jako merytoryczny członek tej organizacji – mówi Marek Motyl, Dyrektor Operacyjny w ALSEVA.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – nie tylko farmy wiatrowe. Jak działa?

PSEW to organizacja pozarządowa założona już w 1999 roku. Stowarzyszenie ma na celu wdrażanie nowoczesnych technologii wiatrowych w Polsce, kształtowanie ram prawnych w zakresie rozwoju projektów opartych na wietrze oraz podejmowanie inicjatyw, które mają pokonać istotne bariery merytoryczne i techniczne.

Do Stowarzyszenia należą czołowe firmy z branży OZE w Polsce, wśród których są deweloperzy, inwestorzy, producenci turbin wiatrowych. Są tą przedsiębiorstwa zarówno z Polski, jak i innych krajów.

Działalność PSEW skupia się przede wszystkim na:

  • aktywnym udziale w konsultowaniu aktów prawnych istotnych dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce,
  • współpracy z ministerstwem gospodarki, Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu, Dyrekcją Generalną ds. Środowiska, Dyrekcją Generalną ds. Nauki i Badań,
  • uświadamianiu o korzyściach wynikających z inwestowania w projekty wiatrowe
  • organizowaniu wydarzeń branżowych skupiających firmy z Polski i spoza niej

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *