23 grudnia ALSEVA podpisała z SUNLY – inwestorem branżowym działającym w obrębie krajów bałtyckich – umowę inwestycyjną. To strategiczne działanie obu spółek, które w planach mają ambitne cele realizacyjne w ramach rynku OZE.

Grupa w pierwszej fazie działalności przeznaczy ok. 150 mln euro na realizację celów inwestycyjnych. Na pokrycie reszty kosztów Grupa otrzyma finansowanie bankowe.

Współpraca ALSEVA i SUNLY. Co wiadomo o spółkach?

Integracja ALSEVA i SUNLY to istotne wydarzenie w kontekście rozwoju branży OZE w Polsce. ALSEVA to krakowski deweloper wielkopowierzchniowych projektów fotowoltaicznych i generalny wykonawca elektrowni fotowoltaicznych. Oferuje również magazyny energii czy nowoczesne korporacyjne umowy PPA dla przedsiębiorców. Spore doświadczenie na rynku, niezależne zasoby wykonawcze, baza specjalistów i własne know-how spowodowały wzrost potencjału spółki na rynku.

Spore doświadczenie na rynku, niezależne zasoby wykonawcze, baza specjalistów i własne know-how spowodowały wzrost potencjału ALSEVA na rynku.

SUNLY to estońska spółka działa przede wszystkim w obrębie państw bałtyckich. Firma od początku sporo inwestuje w nowoczesną infrastrukturę i rozwiązania OZE. SUNLY została założona przez zespół 4Energia w 2019 roku po sprzedaży akcji 4Energia na rzecz Enefit Green AS. W momencie przejęcia 4Energia była największą firmą zajmującą się energią odnawialną w krajach bałtyckich. Wartość transakcji przejęcia przez Enefit wyniosła 500 mln euro.

Współpraca ALSEVA i SUNLY. Znaczne powiększenie zasobów i ambitne plany

Po integracji obu spółek Grupa znacznie powiększyła swoje portfolio. Składają się teraz na nie:

  • 60 MW instalacji PV w fazie operacyjnej
  • Ponad 150 MW w fazie budowy
  • 200 MW RTB
  • 600 MW projektów fotowoltaicznych w końcowej fazie projektowania
  • 2 GW w różnych fazach zaawansowania projektów
  • projekty wiatrowe offshore w rejonie Estonii w różnych fazach zaawansowania
  • 100 MW mocy przyłączeniowych w magazynach energii

Grupa, współpracując z zapleczem akademickim, prowadzi już prace nad doborem magazynów energii do sieci OSD oraz prace rozwojowe nad wdrożeniem ogniw wodorowych dla swoich farm – tam, gdzie będzie to uzasadnione ekonomicznie. Plany realizacyjne są konkretne – Grupa chce do 2023 r. uzyskać aż 400 MW mocy wytwórczej z OZE (co może przynieść Polsce nawet 280 mln euro inwestycji), a w perspektywie 5 lat nawet 2000 MW. Co więcej, integracja obu spółek umożliwi uniezależnienie się od podwykonawców. Wniosek? M.in. doprowadzi do znacznego wzrostu zasobów wykonawczych EPC – ze zrealizowanych 120 MW rocznie do nawet 300-400 MW.

Grupa chce do 2023 r. uzyskać aż 400 MW mocy wytwórczej z OZE (co może przynieść Polsce nawet 280 mln euro inwestycji), a w perspektywie 5 lat nawet 2000 MW.

Wzmocnienie ALSEVA i SUNLY. „Takie łączenie jest niezbędne”

Doświadczenie realizacyjne ALSEVA oraz potencjał wiatrowy i finansowy SUNLY mogą sprawić, że Grupa stanie się jedną z wiodących organizacji inwestujących w rynek odnawialnych źródeł energii w obrębie Morza Bałtyckiego. Jak przekonuje Anna Zagrajek, Prezes Zarządu ALSEVA Innowacje S.A., „to szansa dla całego rynku OZE w Polsce. Ta integracja wiąże się z bardzo dużym wzrostem możliwości i rozwojem w zakresie budowy infrastruktury produkującej czystą energię. Takie łączenie sił jest niezbędne, aby stać się jednym z wiodących graczy w branży i przyspieszyć energetyczne zmiany, których beneficjentami będziemy my wszyscy”.

Żeby to zrobić, potrzebni będą wysoko wyspecjalizowani pracownicy. Grupa planuje zwiększyć zatrudnienie do ok. 300 osób. Czeka na nich szansa na znaczny rozwój i obycie się z międzynarodowym środowiskiem.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *