Dzierżawa gruntów

POSZUKUJEMY GRUNTÓW DO DZIERŻAWY POD BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE od 9.000 do 11.000 zł/ha rocznie !

I. Parametry ogólne

• Powierzchnia łączna działki/działek: 1- 200 ha
• Rzut: kształt regularny; szerokość w osi wschód-zachód > 50 m
• Ukształtowanie terenu: teren płaski lub nachylony w stronę południową
• Cechy dodatkowe: brak obiektów i elementów zacieniających; brak konieczności niwelowania terenu; brak konieczności przeprowadzania wycinki drzew wymagającej zgłoszenia

II. Status i klasyfikacja gruntu

• MPZP: teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub teren, dla którego plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej
• Klasa gruntu w przypadku gruntów ornych: IV-VI mineralne
• Obszary chronione: teren poza obszarami chronionymi jak np. Natura 2000

III. Infrastruktura

• Sieć energetyczna: linia energetyczna SN (15 kV) przechodząca przez działkę lub znajdująca się w jej najbliższym sąsiedztwie w odległości do 500 m.
• Droga dojazdowa: bezpośrednie sąsiedztwo publicznej drogi dojazdowej umożliwiającej transport > 20 t

IV. Dzierżawa

• Umowa Dzierżawy: 25 lat
• Atrakcyjne Wynagrodzenie od 9.000zł do 11.000zł / ha rocznie (w zależności od kształtu gruntu, odległości od linii SN, lokalizacji itp.)