Elektrownia PV Przysieka 0,999 MW

Elektrownia Fotowoltaiczna "ES Przysieka" o mocy 0,999 MW.
Lokalizacja: miejscowość Przysieka, gm. Kozłów, woj. małopolskie.