Elektrownia PV Nowy Staw I 0,6 MW

Elektrownia Fotowoltaiczna "Nowy Staw I" o mocy 600 kW.
Lokalizacja: miejscowość Stawiec, gm. Nowy Staw, woj. pomorskie.