Elektrownia PV Niedomice 0,999 MW

Elektrownia Fotowoltaiczna "Niedomice" o mocy 0,999 MW.
Lokalizacja: miejscowość Niedomice, gm. Żabno, woj. małopolskie.