Elektrownia PV Bielice 1 0,999 MW

Elektrownia Fotowoltaiczna "ES Bielice 1" o mocy 0,999 MW.
Lokalizacja: miejscowość Bielice, gm. Łambinowice, woj. opolskie.