Kontakt

ALSEVA INNOWACJE S.A.


NIP: 5213697878 | REGON: 361626458 | KRS: 0000559121
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN w całości wpłacony


  • ul. Salwatorska 14
    30-109 Kraków
    Budynek Energopol

  • +48 12 421 03 33, +48 12 333 77 80

  • biuro@alseva.pl