Skąd pozyskać dofinansowanie?

Istnieje szereg funduszy, dotacji, dofinansowań  i niskoprocentowych pożyczek, które pomagają w pokryciu części wydatków na inwestycje OZE.

W Polsce programy takie posiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie dotacje można uzyskać w ramach programów:

– Program Priorytetowy NFOŚiGW „Ochrona atmosfery. Poprawa jakości powietrza”.
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”
– Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
– Każde województwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Program ten finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Firma Alseva Innowacje S.A. oferuje swoje usługi w ramach pomocy w doborze odpowiedniej formy pomocy oraz przygotowania odpowiedniego wniosku o dofinansowanie.