Rozwój infrastruktury energetycznej

Od jakości i niezawodności sieci elektroenergetycznej w dużej mierze zależy rozwój gospodarczy Polski, możliwość przyłączenia nowych odbiorców tworzących nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności oraz podniesienie standardu życia i wielofunkcyjny rozwój regionów kraju. W Polsce potrzebna jest intensywna modernizacja infrastruktury energetycznej oraz konieczność dalszego inwestowania w infrastrukturę celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Umożliwienie integracji europejskiego rynku energetycznego, rozwoju mechanizmów rynkowych, a także zapewnienia możliwości niezawodności dostaw energii elektrycznej.

W dniu 13 stycznia 2015 r. został przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki dokument „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiący Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.