Koncesje i promesy koncesji

Każdy przedsiębiorca, planujący prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą energii elektrycznej pozyskiwanej z elektrowni fotowoltaicznej, podlega koncesjonowaniu. Podmioty posiadające koncesję mogą żądać prawa do zakupu energii przez sprzedawcę z urzędu, mieć pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania i dystrybucji oraz odsprzedawać prąd w ramach wygranej Aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Ważne jest aby już na etapie planowania inwestycji zapewnić sobie prawo do uzyskania koncesji. W drodze administracyjnej na wniosek przedsiębiorcy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje zapewnienie w postaci promesy koncesji. Uzyskanie tego przyrzeczenia od URE wiąże się ze przedłożeniem odpowiedniej dokumentacji. Opisuje ona w sposób szczegółowy m.in. strukturę instalacji, koszty jej budowy oraz eksploatacji, uzyski energii, a także parametry techniczne urządzeń. Wydając promesę określone zostaną w niej warunki jakie muszą być spełnione do uzyskania koncesji oraz okres przez jaki promesa będzie obowiązywała. Okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Firma Alseva Innowacje S.A. w ramach świadczonych usług, przeprowadza kompletną procedurę uzyskania promesy koncesji. Nasze doświadczenie sprawia, że fachowo sporządzamy dokumentację i minimalizujemy czas oczekiwania na decyzję.