Dlaczego warto inwestować w OZE?

Głównym motorem rozwoju czystej, przyjaznej środowisku energii jest rozwój technologii Odnawialnych Źródeł Energii, generujący wzrost gospodarczy. Dzięki inwestycji w te źródła energii możliwe jest pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Rozwój technologii OZE jest także szczególnie istotny w obszarze ochrony środowiska, gdzie w ostatnich latach stajemy przed wyzwaniem zredukowania emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powstających w procesach spalania paliw kopalnych.

Inwestycja w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych poparta jest wieloma argumentami, wśród nich najistotniejsze to:

  1. Niewyczerpywalność tego źródła energii.
  2. Brak negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza atmosferę.
  3. Szereg funduszy, dotacji, dofinansowań i niskoprocentowych pożyczek.
  4. Większa opłacalność od dotychczasowych systemów energetycznych i prognozowany spadek cen OZE.
  5. Brak ograniczeń dostępności tych źródeł energii.
  6. Możliwe zyski ze sprzedaży energii.
  7. Dywersyfikacja źródeł energii w kraju.
  8. Uniezależnienie się od wyczerpywalnych źródeł energii.


Podstawowym i najbardziej powszechnym odnawialnym źródłem energii jest energia słoneczna. Promieniowanie słoneczne padające na panele fotowoltaiczne powoduje powstawanie w nich energii elektrycznej. Energia ta posiada jednak inne parametry niż prąd płynący w domowych gniazdkach, dlatego też przed oddaniem jej do odbiorców przechodzi przez inwerter fotowoltaiczny, który dostosowuje ją do odpowiednich parametrów pracy (230V/50Hz). Trafia ona następnie do sieci energetycznej, skąd rozdzielana jest do poszczególnych użytkowników. Warto dodać, ze instalacja fotowoltaiczna pracuje nawet w pochmurne dni, ponieważ prócz promieniowania bezpośredniego, wykorzystuje promieniowanie rozproszone. Dzięki budowie elektrowni fotowoltaicznych możliwe jest ograniczenie negatywnych zmian środowiska naturalnego oraz ochrona zdrowia i życia ludzi.

Alseva Innowacje S.A. pracuje nad kompleksowymi rozwiązaniami w obszarze efektywnych, innowacyjnych i odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy z wieloma dostawcami z branży OZE, posiadamy potrzebną wiedzę i doświadczenie w realizacji inwestycji wykorzystujących odnawialne źródło energii jakim jest energia słoneczna. Nasi eksperci pomogą Państwu w wyszukaniu najlepszych rozwiązań.